De Greune Kottelpeerkes is door de jaren heen uitgegroeid tot de grootste canavalsvereniging van nederland. Ze heeft een dikke 1200 leden en vele denekampers zijn via de Greun'n met carnaval in aanraking gekomen. Als je een keer met het Greunenvirus besmet bent geraakt, is genezing haast onmogelijk. En dat is absoluut geen schande. Want carnaval leer je bij de Greune Kottelpeerkes. Hieronder een paar foto's uit vroegere tijden. Voor de huidige stand van zaken kijk je even op de GREUNENSITE.

Zover het oog rijkt, alles is Greun.

De Greunen staan bekend om hun prachtige praalwagens en kleurrijke loopgroepen van soms wel meer dan 200 leden. Tijdens de optochten in Denekamp en Oldenzaal werd dan ook meermalen de 1ste prijs behaald.

De oude Jonkerwagen met fanfare van Schuttdorf, altijd feest tijdens zo'n optocht.

De feesten bij de Kul, niet te evenaren.

De Oranje Kieltjes, oud Jonkers en voor eeuwig besmet met 't Greunenvirus.

Spreekstalmeester van de Kieltjes, Dolle Dries, samen met de vader van de Greunen, Martin v/d Kul. Geweldige feesten waren dat toendertijd bij de Kul. Vele oud Greunen zijn nu aktief bij zusterverenigingen. Maar zij zullen altijd blijven zeggen:

"Lieve heer, ik dank U zeer. Dat ik ben en blijf, een Greune Kottelpeer."